SofiaTeachers

Проектът представлява образователна платформа, създадена от група мотивирани учители, целящи да подкрепят своите ученици в постигането на лични и професионални успехи. Платформата е разработена с вярата, че успехът е гарантиран за всеки, който е вдъхновен, постоянен и целеустремен. В този контекст, уебсайтът предлага среда, която стимулира усъвършенстването на уменията в положителна и творческа атмосфера, с индивидуално внимание към нуждите на всеки ученик. Освен това, платформата предоставя възможности на учители и специалисти в различни области да станат свободни и независими, позволявайки им да споделят своите знания, да творят свободно и да обогатяват общността със своя труд.

Технологии

  • UI/UX дизайн
  • HTML/CSS/JS
  • Custom PHP
  • WordPress
  • WooCommerce
  • LearnPress