Destination Agile

Destination Agile е проект, насочен към трансформация на индивиди и организации чрез обучения по Agile методологии, изграждане на Agile навици и предоставяне на коучинг подкрепа. Като водеща платформа за Agile образование, целта е да се упълномощят екипи да се развиват успешно в бързо променящата се бизнес среда. Проектът е насочен към насърчаване на култура на непрекъснато подобрение и сътрудничество, като предоставя на професионалисти необходимите умения и мислене за успешно справяне с комплексностите на модерната работна среда.

Технологии

  • UI/UX дизайн
  • HTML/CSS/JS
  • Custom PHP
  • WordPress
  • WooCommerce
  • LearnPress