Общи условия

Добре дошли в уеб сайта jukovski.com. Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт вие се съгласявате да се съобразявате и да бъде обвързан със следните правила и условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията ни с вас във връзка с този сайт. Уеб сайтът jukovski.com е предназначен за реклама на уеб услуги, които са и наша основна дейност. Терминът jukovski.com или „нас“ или „ние“ се отнася за собственика на сайта – ЖУКОВСКИ ЕООД, ЕИК 205036995, адрес на регистрация: гр. София, ул. Враня No 54, бл. 7, вх. А, ет. 2,ап. 7 и тел.: 0887 770 840. Терминът „вие“ се отнася за потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация. Тo е обект на промяна без предизвестие.

Нито ние, нито трети страни предоставят някаква гаранция за точността, навременността, пълнотата или годността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този сайт за всяка конкретна цел. Вие се съгласявате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние не носим отговорност за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона.

Използване на информация или материали на този сайт е изцяло на ваш собствен риск, за който ние не носим отговорност. То трябва да бъде вашата собствена отговорност, да гарантира, че всички услуги или информация, достъпни чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания.

Този сайт съдържа материали, които са собственост на нас или лицензирани за нас. Тези материали включват, но не се ограничават до, дизайн, оформление, външният вид, графики и текстове. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с уведомлението за авторски права, която е част от тези условия и изисквания.

Всяко неоторизирано използване на този сайт може да е основание за иск за щети и / или се смята за престъпление.

Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да предостави допълнителна информация. Това не означава, че ние подкрепяме сайта (сайтовете). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт (уеб сайтовете). Вие не можете да създадете връзка към този сайт от друг сайт или документ, без предварително писмено съгласие на jukovski.com.


Политика за поверителност

Моля, запознай те се с настоящата политика на поверителност и защита на личните данни. В случай че имате въпроси, свържете се с нас. Ако по някакви причини не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този документ, препоръчваме да не използвате уеб сайта ни. Фактът с използването на нашия уеб сайт ще бъде приет като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни .

Сърфирането в уебсайта на ЖУКОВСКИ ЕООД не означава непременно събирането на вашите лични данни. Уеб сайта jukovski.com предоставя формуляр за контакт с екипа, при желание за връзка с нас – ЗАПИТВАНИЯ, КАРИЕРИ и КОНТАКТИ. ЖУКОВСКИ ЕООД не събира и не обработва лични данни, освен в случаите, в които потребители на уеб сайта ни или наши клиенти съзнателно решат да ни предоставят такива, попълвайки някои от електронните формуляри. Вашите данни, се обработват единствено с цел осъществяване на контакт и диалог с всеки, заявил желание за това през уеб сайта ни. Във всеки случаи съблюдаваме основни принципи при обработването на лични данни. Дейността на ЖУКОВСКИ ЕООД и уеб сайта ни да са изцяло съобразени с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR). Уверяваме ви, че доброволно предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД.

Фирма ЖУКОВСКИ ЕООД не събира и не обработва специални категории лични данни (т.нар. чувствителни лични данни), лични данни на деца и не предоставя на трети страни получените от самата нея лични данни на потребителите на уеб сайта, освен Вашето изрично съгласие.

ЖУКОВСКИ ЕООД си запазва правото да актуализира, променя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, съгласно свое решение или когато обстоятелствата или Законодателството го налагат.